Caradt

Filter

  • Cultural and Creative Industries
  • Situated Art and Design
  • Biobased Art and Design
  • All

Search

Vacature afstudeerstage | Unthinkable Marketing

Afstuderen als kritisch verbeelder op het snijvlak van commercie en kunst en cultuur? Vacature afstudeerstage. 

Hoe ziet een economie eruit die krimpt in plaats van groeit, waarin productie afneemt in plaats van toeneemt en organisaties minder spullen gaan verkopen? Dit is een centrale vraag die gesteld worden binnen de Lectoraten New Marketing en Cultural and Creative Industries.

Economische groei is onderdeel van ‘business as usual’, business die we normaal zijn gaan vinden. Als onze economie zou stoppen met groeien, verwachten we dat dit zal leiden tot een economische ineenstorting met wijdverbreide werkloosheid en ellende tot gevolg.
Commerciële bedrijven, overheden, scholen en ziekenhuizen zullen failliet gaan en onze fundamentele diensten niet meer kunnen leveren. We zijn collectief bang voor de gevolgen van ontgroei.

Tegelijkertijd weten we dat economische groei inmiddels het leven op onze planeet bedreigt. Ondanks onze inspanningen om de groei groener te maken, onder andere door allerlei technologische vernieuwingen, recycling en energiebezuinigingen, slagen we er niet in een rechtvaardige wereld binnen de grenzen van de aarde te realiseren (Raworth, 2017).

We leven in een cultuur van consumentisme die ons laat geloven dat ons geluk afhangt van het kopen van producten en diensten. De economische motoren van deze cultuur zijn bedrijven wiens businessmodellen gebaseerd zijn op het verkopen van zoveel mogelijk spullen ten behoeve van hun eigen groei en winstmaximalisatie. Economische groei en winstmaximalisatie zijn twee centrale kenmerken van het kapitalisme: een economische benadering waarin de bezitters van kapitaal investeren om hun kapitaal te laten groeien.

Je zou dus kunnen stellen dat het kapitalisme het leven op onze planeet bedreigt. Het lijkt dan ook verstandig om na te denken over alternatieve manieren van zaken doen; manieren die niet afhankelijk zijn van of hoeven te leiden tot economische groei. Maar kunnen we dat wel? Zijn we überhaupt nog in staat om alternatieven te bedenken voor de huidige, op het kapitalisme gebaseerde, manier van zaken doen?

Dit is de vraag die we onderzoeken in dit project, waarbij we ons buigen over de praktijk van ‘planned obsolescence’ (geplande overbodigheid): de kunstmatige verkorting van de levensduur van een product, ongeacht de middelen en energie die in de productie ervan zijn gestoken (Bulow, 1986). Bedrijven maken dus bewust spullen en diensten die snel kapot gaan of verouderen, zodat consumenten gedwongen worden om steeds nieuwe spullen en diensten te kopen. Goed voor hun winst, maar desastreus voor de aarde, want we verspillen schaarse grondstoffen en energie en veroorzaken veel onnodig afval. Afval dat we vervolgens dumpen op plaatsen waar wij er geen last van hebben. Enkele voorbeelden van geplande overbodigheid zijn fast fashion kleding van lage kwaliteit, (accu’s en software van) mobiele telefoons, en onherstelbare consumentenelektronica.

Mooie uitdaging: afstuderen als kritisch verbeelder op het snijvlak van commercie en kunst en cultuur  
Heb jij zin om de overtuigingen en fundamentele vanzelfsprekendheden van de economie te bevragen, uit te dagen en op zoek te gaan naar alternatieven? Wil jij een campagne of andere actie ontwikkelen tegen de vernietigende praktijk van planned obsolescence? Meld je dan aan voor dit uitdagende onderzoeksproject dat wordt georganiseerd door de lectoraten New Marketingarrow en het Cultural and Creative Industriesarrow. Dit is jouw kans om af te studeren op een onderwerp dat van groot maatschappelijk belang is, in een team van commerciële studenten en studenten van de kunstacademie, begeleid door professionele onderzoekers.

Jouw profiel
Voor deze afstudeeropdracht zoeken wij jou als jij:

  1. Het belangrijk vindt om met je onderzoek bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van onze samenleving;
  2. Graag intellectueel uitgedaagd wil worden en het leuk vindt om je echt te verdiepen, onder andere door het lezen van relevante literatuur.
  3. Hands-on, initiatiefrijk en resultaatgericht kunt werken.

Dit bieden wij
Wij bieden je een inhoudelijk uitdagende en afwisselende afstudeerplaats aan waarin jouw initiatieven de vrije ruimte krijgen. We bieden je een afstudeervergoeding en vakantiedagen conform HBO onderwijs. Startdatum is in overleg, afhankelijk van de startdatum van het afstuderen. We streven ernaar om te starten met een groep van vier studenten, twee met een commerciële achtergrond en twee met een kunstachtergrond. Je werkt dan intensief met andere studenten samen.

 

Enthousiast om aan de slag te gaan?
Reageer dan met je motivatie en cv naar:
sa.klijsen-vanelteren@avans.nlarrow

 

Foto:  Fisher, 2019

Research Group: Cultural and Creative Industries

The research group Cultural and Creative Industries investigates the role of artists and designers as creative innovators and drivers of social and economic change. Affiliated researchers analyse the cultural and creative industries from a critical point of view and examine the conditions under which timely forms of aesthetic expression and social connectedness can actually take place within the precarious reality of this field. What economic models are required by artists and designers to create a meaningful practice within the aesthetic, social, and economic intentions of the cultural and creative industries? What skills sets are required for those artists and designers who don’t just want to follow movements, but actually shape novel social and economic models of the future?

Read more arrow

Thank you for your subscription! Please check your email inbox to confirm.

Okay